Společnost CHEP se stává dalším držitelem ocenění Lean & Green Europe Awards

19.12.2022 | Článek dne

Nákladní silniční doprava je v rámci Evropy naprosto dominantní způsobem přepravy zboží. Celý obor se přitom potýká s nedostatkem řidičů, stále rostoucími cenami paliv a energií. Průměrné vytížení přepravních kapacit se přitom pohybuje kolem 60 %. Stále více proto nabývá na intenzitě diskuse o spolupráci v rámci dodavatelského řetězce s cílem zvyšovat jeho efektivitu při současném snižování dopadu na životní prostředí.

To byly hlavní impulsy proč se Česko-Slovenská Iniciativa ECR zapojila do organizace nejvýznamnějšího evropského programu pro udržitelnou logistiku Lean & Green Europe a připravila jeho národní část.

Cílem programu Lean & Green Europe je komunikovat problematiku snižování CO2 a skleníkových plynů v sektoru logistiky. Při zapojení do programu Lean & Green dokážou společnosti zvýšit svoji konkurenceschopnost a současně snížit uhlíkovou stopu. Program plní dvě základní funkce, jedná se o společnou platformu pro sdílení zkušeností a postupů nejlepší praxe, současně poskytuje možnost spolupráce při zapojení do společných projektů. Druhá hlavní funkce je komunikace – umožňuje prezentovat aktivity v oblasti snižování CO2 a dopadů na životní prostředí a zviditelňuje společnosti, které jsou do programu zapojeny.

Lean & Green je koncipován jako závazek společnosti snížit minimálně o 20 % emise CO2 z logistických aktivit během následujících 5 let. Tento závazek musí mít zpracovaný v rámci vlastního akčního plánu, včetně navrhovaných opatření a způsobů měření na základě mezinárodních protokolů a standardů pro měření uhlíkové stopy. Akční plán společností a průběžné výsledky nejméně jedenkrát ročně prochází nezávislým auditem. Na základě tohoto postupu získává společnost ocenění Lean & Green Europe Awards. Pokud po ukončení 5letého období prokáže závěrečný audit, že byly splněny podmínky snížení produkce CO2 o minimální objem 20 %, pak získává společnost ocenění Lean & Green 1st Star.

Dalším držitelem držitelem ocenění Lean & Green Europe Award v České republice se na základě nezávislého posouzení akčního plánu Vysokou školou ekonomickou / katedrou logistiky stala společnost CHEP.

„Těší mě, že úsilí, které náš lokální tým i kolegové ze Supply Chain týmu vynaložili při vypracování tohoto mimořádně důležitého akčního plánu, bylo oceněno i experty z takto renomované oborové instituce. Společensky odpovědný přístup a upřímný zájem o stav klimatu definují naše podnikání na globální i lokální úrovni,“ řekl Frederic Rotrou, country lead společnosti CHEP pro Českou republiku.

Auditovaný akční plán společnosti CHEP pracuje s přesnými daty o emisích uhlíku a definuje realistické cíle spolu s konkrétními kroky k jejich postupné eliminaci. Lean & Green Award oceňuje kvalitu plánů a předchází plnění stanovených cílů. Po auditu přechází CHEP plynule do aktivační fáze, v níž bude realizovat jednotlivé kroky z akčního plánu a v pravidelných intervalech podávat zprávy o svém pokroku.

„Jako poskytovatel paletového poolingu aktivně prosazujeme principy oběhového hospodářství v logistice, které, jak pevně věřím, si osvojí stále více společností s významným dopadem na stav klimatu. V návaznosti na práci týmů CHEP jsem přesvědčen, že naše aktivity postupně povedou nejen k získání certifikace, ale – co je ještě důležitější – k obecně udržitelnější logistice a ekologičtějším dodavatelským řetězcům,“ uzavírá Frederic Rotrou.

Pan Roman Bartíšek, VP Supply Chain Albert Česká republika a člen Presidia Česko-Slovenské Iniciativy ECR k udělení ocenění společnosti CHEP následně uvedl: “Gratuluji společnosti CHEP k získání ocenění Lean & Green Europe Award. Je zřejmé, že problematika udržitelnosti a snižování CO2 v retailu a logistice bude v nadcházejícím období čím dál tím důležitější. Sektor retailu je odpovědný za cca 40 % celkové produkce GHG v Evropě, samotní obchodníci jsou však z tohoto množství schopni sami ovlivnit pouze 5 %. Klíčová je tedy spolupráce s dodavateli a dalšími partnery a to, abychom společně dokázali snížit produkci skleníkových plynů v celém dodavatelském řetězci. A pro dosažení tohoto společného cíle bude nezbytné, aby další dodavatelé, výrobci a poskytovatelé služeb aktivně přijímali podobné dobrovolné závazky jako společnost CHEP“.

Program Lean & Green Europe je dostupný v 15 zemích Evropy a v Kanadě a je do něj aktivně zapojeno přes 550 společností. Realizaci programu Lean & Green Europe v České republice zajišťuje Česko-Slovenská Iniciativa ECR za podpory organizace GS1 Czech Republic a ve spolupráci s prémiovým partnerem programu společností EY Česká republika.

Více informací na www.lean-green.cz

Zdroj: Česko-Slovenská Iniciativa ECR

Toyota začíná nový rok výhodnějšími cenami většiny svých modelů

Od pondělí 9. ledna lze pořídit modely Toyota Aygo X, Yaris, Yaris Cross, Corolla sedan (benzín), Corolla Cross, C-HR a RAV4 s výrazným cenovým zvýhodněním. Při nákupu nového auta je možné ušetřit až 130 tisíc korun. Bonus za výkup stávajícího vozu dosahuje 20 až 45 000 Kč. Modely Toyota C-HR, Corolla sedan (benzín), Corolla Cross a RAV4 (benzín) jsou okamžitě dostupné skladem. Toyota zákazníkům také nabídne výhodné financování s operativním leasingem KINTO One.

Panattoni na části pozemků po Poldi Kladno postaví moderní průmyslový areál

Panattoni Business Park Kladno vznikne na části pozemků po Poldi Kladno, která se historicky proslavila výrobou a zpracováním oceli. Brownfield se po mnoha letech chátrání dočká revitalizace na environmentálně udržitelné průmyslové haly s nejmodernějšími technologiemi, již zajistí industriální stavitel Panattoni.