DHL ve své zprávě ukazuje, jak mohou logistické společnosti pomáhat se zvyšováním odolnosti dodavatelských řetězců pro polovodiče

28.11.2022 | Článek dne

Společnost DHL zveřejnila v reakci na aktuální nedostatek polovodičů zprávu s titulem Resilience of the Semiconductor Supply Chain (Odolnost polovodičového dodavatelského řetězce). Zpráva byla sestavena na základě rozhovorů s vedoucími pracovníky z různých průmyslových odvětví. Jejich cílem bylo určit klíčové oblasti, v nichž společnosti přizpůsobují své polovodičové dodavatelské řetězce, aby byly odolnější a flexibilnější.

Výsledkem jsou čtyři oblasti: urychlená digitalizace, silnější spolupráce, robustní produktové a zásobovací strategie plus trvalá udržitelnost. Zpráva také upozorňuje na příležitosti pro poskytovatele logistických služeb, kteří mohou podporovat společnosti ve zvyšování odolnosti jejich polovodičových dodavatelských řetězců. Poskytovatelé logistických služeb mohou svým zákazníkům poskytovat lepší přehled o dodavatelských řetězcích a datové analýzy. Tím jim pomohou zlepšovat jejich zásobovací strategii a podporovat jejich iniciativy v oblasti trvalé udržitelnosti.

„Poptávka po polovodičích i nadále poroste, zatímco tržní prostředí zůstane nestabilní. Dodavatelské řetězce proto musejí být stabilní a současně pohotové, aby byly na celém světě zajištěny plynulé toky zboží. Jako největší logistická společnost na světě pracujeme napříč dodavatelskými řetězci, získáváme nepostradatelná data, rozvíjíme provozní způsobilosti a vyhledáváme příležitosti pro zvyšování odolnosti, spolehlivosti a trvalé udržitelnosti. Díky tomu můžeme společně s našimi zákazníky zvyšovat odolnost dodavatelských řetězců pro polovodiče,“ říká Alexander Gunde, prezident divize DHL Customer Solutions and Innovations odpovědný za oblast technologického průmyslu.

Převzetí aktivní role při výstavbě nových závodů na výrobu polovodičů

Podle společnosti Deloitte způsobila narušení dodavatelských řetězců v letech 2020 a 2021 firmám na celém světě výpadky tržeb přesahující částku 500 miliard USD. Společnosti v polovodičovém odvětví proto zdvojnásobí své investice a v roce 2022 vynaloží 99 miliard USD na zvýšení výrobních kapacit a uspokojení rostoucí poptávky. Souběžně realizované projekty výstavby výrobních závodů v různých regionech se potýkají s problémy s dodávkami produktů ve stanovených termínech a za dohodnutých finančních podmínek. Logistické společnosti mohou firmám z polovodičového odvětví konkrétně pomáhat zajišťováním komplexní koordinace souběžných procesů při dodávkách, montáži a údržbě výrobního zařízení a dalších strojů z různých zdrojů.

Příprava dodavatelského řetězce na budoucnost na základě čtyř klíčových přístupů

Společnost DHL na základě rozhovorů s vedoucími pracovníky z různých průmyslových odvětví stanovila čtyři klíčové oblasti, které pomohou firmám dosáhnout požadované odolnosti:

Digitalizace. Aktuální, podrobná data o zásilkách, zásobách, dopravních prostředcích a dodavatelích poskytují nezbytný přehled o polovodičovém dodavatelském řetězci a umožňují cenné analýzy. Datová analýza zvyšuje provozní efektivitu a zlepšuje rozhodování. Logistické společnosti mohou pomáhat s provozem analytických platforem, které zlepšují přehled o přepravě a provozních činnostech ve skladech. Výsledkem je holistický pohled na dodavatelský řetězec.

Spolupráce. S omezenou přepravní kapacitou a dostupností výrobního zařízení v polovodičovém dodavatelském řetězci se lze nejlépe vypořádat ve spolupráci s poskytovateli logistických služeb. Rozsah těchto partnerství se rozšiřuje. Díky tomu vznikají globálně integrované sítě s centralizovaným řízením, čímž se zvyšuje odolnost.

Robustní produktové a zásobovací strategie. Přechod na vyšší stavy zásob pro zajištění spolehlivých dodávek, vytváření flexibilnější sítě pro vyřizování zakázek a zjednodušování produktových řad v polovodičovém dodavatelském řetězci jsou kroky, které vyžadují cílenou podporu. Poskytovatelé logistických služeb mohou nabízet dodatečné skladovací kapacity, nové provozy pro skladování dílů, datovou analýzu zásob a mnoho dalších služeb.

Trvalá udržitelnost. Společnosti se zaměřují na minimalizaci vlivu na životní prostředí a současně i na maximalizaci odolnosti polovodičového dodavatelského řetězce. Poskytovatelé logistických služeb mohou dodávat data o emisích při přepravě a skladování, optimalizovat trasy, náklady a druhy dopravy, využívat trvale udržitelné technologie, například elektricky poháněná nákladní vozidla nebo alteativní paliva, či podporovat rozvoj uzavřených procesů v logistice a iniciativy v oblasti cirkuláí ekonomiky.

 

DHL zpráva Resilience of the Semiconductor Supply Chain (Odolnost polovodičového dodavatelského řetězce) je ke stažení na dhl.com/semicon-supply-chain-resilience.

 

Zdroj: AC&C Public Relations

Dopravní rok 2023: rekordní rozestavěnost silnic a dálnic, rekordní dopravní rozpočet a digitalizace

Ministr dopravy Martin Kupka představil priority resortu pro letošní rok. Aktuálně je ve výstavbě rekordních 241,3 kilometrů dálnic a silnic I. třídy s výhledem otevření převážně v letech 2023 a 2024. Dále zjednodušujeme lidem komunikaci s úřady a přístup k informacím v dopravní oblasti, přibydou i další funkce Portálu dopravy, navrhli jsme zpřehlednění bodového systému a chystáme se na zrušení velkých techničáků od počátku roku 2024.

Ředitelem logistiky společnosti PST CLC Mitsui-Soko se stal Petr Kotora

Novým ředitelem logistiky společnosti PST CLC Mitsui-Soko byl od 1. ledna 2023 jmenován Petr Kotora. Tuto funkci převzal po Jiřím Bradnovi, který se v loňském roce stal obchodním ředitelem a je také místopředsedou představenstva společnosti PST CLC Mitsui-Soko.