Rekonstrukce, která přinese úspory se vyplatí a nezastupitelnou roli má i čištění fasád

19.10.2022 | Článek dne

Rekonstrukce, která nemovitost posune k energeticky úspoějšímu standardu je dnes velmi žádaná, protože se při růstu cen energií vyplatí. Trendem jsou i udržitelná a úspoá řešení jako zelené střechy, zelené fasády. Ne každý se ale může dát do přestavby od základu. Hodně muziky za rozumné náklady představuje i profesionální hloubkové čištění fasád.

Energeticky úspoá řešení

Zelené střechy dokáží zlepšit tepelnou stabilitu v budovách až o 25 {148fd986778f74d9800c45b23c416272b13d8db1bbb1b9403265a28fe7c2e05c}, což znamená významnou úsporu energie na topení i chlazení interiéru. Podobně působí i ozelenění fasád popínavými rostlinami. A nejedná se jen o inspiraci pro nové budovy. Ekologického i finančního efektu mohou dosáhnout i stávající budovy, do kterých lze implementovat modeí ekologické prvky. Vždy záleží individuálně na závěrech komplexního auditu, z něhož vyplyne, co je pro danou budovu nejlepší řešení.

„Zelené střechy a fasády jsou významným prvkem ve snižování nákladů na energie. Nabízejí totiž přirozenou cestu k energetické úspoosti budov, ale i celých průmyslových komplexů, které se nyní navíc potýkají s ekonomickými problémy kvůli růstu cen energií,“ říká Jiří Vágner z SSI Energy. Zelené budovy jsou pro firmy stále zajímavější, protože vedle nespoého ekologického efektu přinášejí také velké úspory.

Rekonstrukce historických budov

Opravy historických budov mají svá specifika, pravidla a legislativní omezení. Historické budovy, které svou historií sahají až do dávné minulosti musí procházet pečlivou rekonstrukcí. Často se totiž jedná o kultuí památky, které již často historicky prošly několika rekonstrukcemi a aktuální rekonstrukce musí citlivě spojit modeí přístup s historickým dědictvím.

„Hlavním koncepčním prvkem mnohé rekonstrukce historického objektu je hledání citlivého kontrastu mezi modeím a historickým. Jsem přesvědčená, že když se původní historické věci dá prostor a postaví se v kontrastu s modeími prvky, tak vynikne mnohem více, než když se vytvoří napodobenina historie. Z mého pohledu je velmi důležité, aby v památce byl nějaký odkaz dnešní doby. Hlavní roli v tomto případě hraje nejen volba formy, ale i materiálu. Musí se postupovat s respektem, aby vznikl jemný kontrast, který podpoří historickou tvář,“ říká architektka a představitelka projektu Royal Capital Clubu Věra Nagyová.

Příkladem takové rekonstrukce je třeba zámek Protivín, který je součástí projektu THE ORB Royal Capital Clubu.  

Hloubkové čištění fasád

Celkový dojem z budovy posuzujeme v první fázi podle fasády. Povětostní podmínky a vlivy životního prostředí zanechávají své stopy. Proto stojí za to fasádu na domě, firmě, továě profesionálně vyčistit. Investice je ve srovnání s rekonstrukcí minimální, efekt obrovský.

Fasáda časem zešediví nebo zčeá, když se na ní usazuje prach a výfukové emise, někdy vznikají skvy od olejů, sazí nebo sousední zeleně. Patinu, narušení a následnou devastaci způsobují i mechy, řasy a lišejníky. Správně udržovaná fasáda nejen dělá lepší dojem, ale i déle vydrží.

„Správná údržba fasády má vliv na celkovou hodnotu budovy. V současné době lze využít řadu modeích technologií pro čištění fasád, které jsou šeté nejen k ošetřovaným povrchům, ale i k životnímu prostředí. Modeí technologie jako čištění párou nebo suchým ledem nám dávají možnost ekologicky a nedestruktivně ošetřovat historické památky z kamene nebo dřeva, ale také pečovat o novodobé budovy zatěžované městskými zplodinami,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Důležitá je volba správné technologie čištění, vědět, co se skrývá pod špínou, znát materiály a jejich speciální vlastnosti. Správná volba technologie čištění se odvíjí od typu ošetřovaného materiálu, ale i znečištění a podmínek, které je třeba dodržet.

 

Zdroj: ASPEN.PR

 

Dopravní rok 2023: rekordní rozestavěnost silnic a dálnic, rekordní dopravní rozpočet a digitalizace

Ministr dopravy Martin Kupka představil priority resortu pro letošní rok. Aktuálně je ve výstavbě rekordních 241,3 kilometrů dálnic a silnic I. třídy s výhledem otevření převážně v letech 2023 a 2024. Dále zjednodušujeme lidem komunikaci s úřady a přístup k informacím v dopravní oblasti, přibydou i další funkce Portálu dopravy, navrhli jsme zpřehlednění bodového systému a chystáme se na zrušení velkých techničáků od počátku roku 2024.

Ředitelem logistiky společnosti PST CLC Mitsui-Soko se stal Petr Kotora

Novým ředitelem logistiky společnosti PST CLC Mitsui-Soko byl od 1. ledna 2023 jmenován Petr Kotora. Tuto funkci převzal po Jiřím Bradnovi, který se v loňském roce stal obchodním ředitelem a je také místopředsedou představenstva společnosti PST CLC Mitsui-Soko.