Slovensko aj v roku 2022 potvrdilo pozíciu atraktívnej investičnej destinácie

06.01.2023 | FOCUS na Slovensko

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) už viac ako 20 rokov systematicky, proaktívne a úspešne láka zahraničné investície na Slovensko s cieľom priniesť do krajiny okrem kapitálu a nových pracovných miest aj svetové know-how a moderné trendy, ktorými sa jednotlivé hospodárske sektory vyvíjajú.

Slovensko si aj v roku 2022 potvrdilo pozíciu atraktívnej investičnej destinácie v očiach globálnych firiem zvažujúcich stredoeurópsky priestor pre svoje expanzie i nové investície.

Najžiarivejším príkladom tejto skutočnosti je získanie mimoriadnej investície švédskej automobilky Volvo Cars, ktorá do roku 2026 postaví pri Košiciach svoj tretí výrobný závod v Európe. Má ísť o moderný 100% klimaticky neutrálny závod na produkciu prémiových elektrických SUV vozidiel. Investícia by mala vytvoriť tisícky priamych pracovných miest. Berúc do úvahy multiplikačný efekt v automotive sektore, by tento nový závod mohol vytvoriť nepriamo až do 20 tisíc nepriamych miest. Ide o najvýznamnejšiu investíciu na východnom Slovensku od vzniku Slovenska, ktorá má potenciál zmeniť do roku 2030 celý ráz hospodárskeho života v okolí Košíc, resp. Prešova.

Po dvoch pandémiou ovplyvnených rokoch je končiaci sa rok 2022 obdobím, kedy sa mnoho spoločností snažilo oživiť alebo úplne dobehnúť zameškané, pozastavené aj odložené investičné plány a projekty. Agentúra za prvých 9 mesiacov úspešne uzavrela 25 investičných projektov v hodnote takmer 1,6 mld. EUR, ktoré majú vytvoria viac ako 7-tisíc priamych pracovných miest.

Agentúra SARIO má v súčasnosti rozpracovaných viac ako 60 projektov, pričom ich súhrnná hodnota sa pohybuje okolo hranice 20 miliárd EUR. Tradične majú najsilnejšie zastúpenie automobilový, strojársky, elektrotechnický, chemický, metalurgický priemysel a centrá zdieľaných služieb. Tieto čísla dokazujú, že investori z celého sveta naďalej intenzívne zvažujú stredoeurópsky región ako potenciálne vhodnú lokalitu pre umiestnenie svojich prevádzok, a to nielen v oblasti priemyselnej výroby, ale aj R&D pracovísk či centier zdieľaných služieb. Navyše, pokiaľ ide o výrobu, mnoho projektov prináša so sebou značnú pridanú hodnotu a priestor na diverzifikáciu hospodárstva smerom k e-mobilite, informačno-komunikačným, zeleným či dokonca vesmírnym technológiám.

Slovensko optikou logistiky a dodávateľských reťazcov
Z pohľadu logistiky a dodávateľských reťazcov je Slovensko naďalej atraktívne pre investorov najmä svojou centrálnou polohou, výrazne proexportne orientovanou ekonomikou a napokon i neustále sa rozrastajúcou dopravnou infraštruktúrou. V poslednom roku bolo ohlásených viacero diaľničných obchvatov v okolí Bratislavy, Košíc, Prešova, ako aj cestných úsekov na hlavných prepravných koridoroch. Celkovo evidujeme tiež zvýšený záujem firiem o využívanie železničnej dopravy, tzv. RFC koridorov, ako aj kapacity multimodálnych terminálov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine sa zvýšil dopyt po využívaní tzv. širokorozchodných železničných tratí, ktoré sú prítomné na území východného Slovenska. Dopyt investorov po veľkých medzinárodných letiskách je sanovaný s pomocou najbližších leteckých uzlov vo Viedni, Budapešti či Frankfurte. Táto skutočnosť je daná aj veľkosťou lokálneho trhu a výbornou dopravnou prepojenosťou a dostupnosťou v rámci stredoeurópskeho priestoru.

Kapacity na Slovensku sú dostatočné
Slovensko disponuje dostatočnými kapacitami na prilákanie nových investorov predovšetkým na východe krajiny, a to tak z pohľadu dostupnosti pracovnej sily, logistických kapacít, ako aj nenasýtenosti tamojšieho trhu prítomnosťou veľkých priemyselných hráčov. Pre budúcich dodávateľov etablovaných investorov či pre novo-prichádzajúcich investorov tu sú stále k dispozícii regióny s maximálnou 50%-nou intenzitou štátnej pomoci, viacerými priemyselnými parkami, ktoré sú pripravované štátnymi i súkromnými developermi (Sabinov, Záborské pri Prešove, Rimavská Sobota, a iné.).

Primárnym cieľom agentúry SARIO je v rámci svojich kompetencií smerovať investorov do menej rozvinutých regiónov za účelom postupného znižovania regionálnych rozdielov.

Robert Šimončič, Generálny riaditeľ SARIO

ŠKODA Connect sú praktické online služby, vďaka ktorým si užijete viac komfortu a bezpečia

Prepojenie online a offline sveta je obrovským trendom, ktorý vníma aj značka ŠKODA. Okrem systému eCall, ktorý je v krajinách Európskej únie povinný od roku 2018 v každom novom vozidle, ponúka väčšina nových vozidiel značky ŠKODA aj ďalšie online služby, ktoré vám zjednodušia cestovanie, ale tiež zvýšia bezpečnosť a komfort vo vašom vozidle.

V meste Trnava začalo testovanie vodíkového autobusu

Mesto Trnava bude tento týždeň súčasťou predvádzacej akcie Hydrogen Bus Roadshow, kedy sa Európske partnerstvo pre čistý vodík rozhodlo testovať vodíkový autobus v stredoeurópskych mestách.